Ingen rätt att återuppta forskarutbildning efter mer än 20 år

En person har anmält Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för att han inte fick återuppta den forskarutbildning han antogs till 1980.

Universitetets uppfattning är att övergångsbestämmelserna till förordningen för SLU är tillämpliga. Där anges att den som har påbörjat utbildning före den 1 juli 1993 har rätt att få examen enligt äldre föreskrifter fram till och med den 30 september 2000.

UKÄ delar universitetets uppfattning och personen, som inte bedrivit forskarstudier vid SLU sedan 1993 när nuvarande regler om doktorsexamen vid SLU trädde i kraft, anses därmed inte ha någon rätt att återuppta sin forskarutbildning.