Mälardalens högskola följde inte sina egna regler

En student har anmält Mälardalens högskola för bristande information om examinationsregler och tillämpning av betygsskalor.

UKÄ kritiserar Mälardalens högskola för brister i studiehandledningen till en kurs vad gäller informationen till studenterna om hur examinationsmoment ska genomföras. Studiehandledningen möter inte högskolans egna krav på information.

UKÄ anser vidare att det i högskolans riktlinjer bör anges hur en översättning av de svenska betygen till det europeiska systemet för studiemeriter, ECTS, ska göras.