Universitet kritiseras för otydlig information

NN anser att Göteborgs universitet agerat felaktigt och lämnat otydlig information avseende behörighet för uppflyttning till högre termin.

En läkarstudent vid Göteborgs universitet saknade behörighet för att vårterminen 2013 gå vidare till termin sex på läkarprogrammet. Under vårterminen tenterade hon tre kurser för att bli behörig. Studenten tolkade Göteborgs universitets instruktioner som att hon inte haft studieuppehåll, eftersom hon studerat, och därmed skulle hon inför höstterminen automatiskt bli uppflyttad till termin sex om hon hade rätt behörighet. Universitetet ansåg dock att hon varit tvungen att ansöka om en plats. Studenten gjorde detta men fick avslag på grund av platsbrist eftersom ansökan enligt universitetet lämnades in för sent.

Studenten har anmält universitetet till UKÄ som nu riktar kritik. UKÄ menar att universitetet använt sig av termen studieupphåll på ett olämpligt sätt och att universitetets regler och information varit otydliga när det gäller uppflyttning till högre termin för studenter som tidigare inte varit behöriga. UKÄ utgår från att Göteborgs universitet ändrar reglerna och informationen så att det klart framgår vad som gäller.