Visstidsanställning efter att anställningsbeslut upphävts

NN har gjort en anmälan av Uppsala universitets handläggning av Överklagandenämnden för högskolans (ÖNH) beslut gällande ett lektorat i egyptologi.

UKÄ konstaterar att Uppsala universitet valt att avbryta anställningsprocessen efter att ÖNH undanröjt anställningsbeslutet. Det är ett val som universitetet har möjlighet att göra. UKÄ uttalar sig därför inte vidare i denna fråga.

UKÄ kritiserar Uppsala universitet efter det att Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) beslutat att upphäva ett anställningsbeslut.

Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) fattade den 16 november 2012 beslut om att upphäva Uppsala universitets beslut att anställa en viss person som lektor vid Uppsala universitet. Universitetet fick ÖNH:s beslut den 27 november 2012, men vidtog åtgärder först den 22 januari 2013 då man avbröt anställningsförfarandet. UKÄ kritiserar Uppsala universitet för tidsrymden mellan mottagandet av beslutet och den vidtagna åtgärden.

Den person som tidigare fick den nu upphävda anställningen har därefter fått visstidsanställningar. Sådana anställningar kan eventuellt leda till tillsvidareanställning. Frågan kan därför uppkomma om vilken verkan ett beslut taget av ÖNH, om upphävande av ett anställningsbeslut, bör få för ett lärosätes fortsatta agerande. UKÄ tänker därför under 2015 undersöka hur Uppsala universitet agerar i frågan.