Möjligheterna att slutföra ett utbildningsprogram

Högskolan Dalarna erbjöd studenter vid Vietnam National University ett ettårigt utbildningsprogram på magisternivå inom ramen för ett samarbetsavtal. En student på programmet anmälde högskolan eftersom studenterna i november 2012 fick veta att rektor beslutat att lägga ner programmet och att de inte skulle kunna fullfölja utbildningen under hösten 2013.

Efter det att UKÄ bett högskolan att yttra sig över anmälan och begärt kompletterande uppgifter förklarade Högskolan Dalarna att man lämnat felaktig information till både berörda studenter och till UKÄ om när rätten till examination slutade att gälla. För att kompensera studenterna beslutade högskolan att ge dem möjlighet att examineras under ytterligare ett år.

UKÄ finner högskolan Dalarnas hantering mycket anmärkningsvärd men konstaterar att man nu vidtagit åtgärder som framstår som rimliga.