Förbjudet att sälja uppdragsutbildning till enskilda firmor

Utbildning ska enligt högskolelagen i princip vara avgiftsfri för studenter. Men universitet och högskolor får under vissa villkor sälja s.k. uppdragsutbildning till myndigheter och företag. Enskilda näringsidkare (enskilda firmor) får däremot inte köpa uppdragsutbildning.

En person anmälde Högskolan Dalarna till UKÄ för en uppdragsutbildning som högskolan hade anordnat i samarbete med ett fristående företag i hälso- och friskvårdsbranschen. Anmälaren ville bland annat ha tillbaka en del av den avgift hon betalat. Hon beskrev hur de studerande fick använda enskilda firmor i syfte att kringgå bestämmelserna om uppdragsutbildning. Hon hade själv använt sin brors enskilda firma.

Högskoleverket, som var tillsynsmyndighet för högskolesektorn till och med 2012, har ansett att enskilda näringsidkare inte kan köpa uppdragsutbildning, eftersom de inte är juridiska personer. Högskolan Dalarna ifrågasatte dock Högskoleverkets ställningstagande och hänvisade till en tolkning av bestämmelserna som gjorts av en professor i juridik.

Men UKÄ gör samma bedömning som Högskoleverket och upprepar verkets ställningstagande att enskilda näringsidkare inte kan köpa uppdragsutbildning enligt gällande bestämmelser. Därmed konstaterar UKÄ att Högskolan Dalarna har brutit mot bestämmelserna.

Högskolan har också brustit i granskningen av den information som den fristående samarbetspartnern har lämnat. Men högskolan har inte heller i tillräckligt omfattning granskat om köpare av uppdragsutbildningen uppfyllt villkoren i bestämmelserna. Därför kritiseras högskolan av UKÄ som också kommer att följa upp ärendet.