Hantering av individuell studieplan

Karlstads universitet får kritik av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för att inte ha beslutat om en individuell studieplan för en doktorand och för dröjsmål med byte av handledare på doktorandens begäran.

En student har i en anmälan till UKÄ ifrågasatt hur avdelningen för sociala och psykologiska studier vid Karlstads universitet har hanterat hennes begäran om byte av handledare.

UKÄ konstaterar i sitt tillsynsbeslut att det inte finns någon rätt för doktoranden att själv välja handledare. UKÄ anser dock att Karlstads universitet har haft ansvaret för att ombesörja ett handledarbyte samt att besluta om en individuell studieplan även om handledarna och doktoranden inte är överens om innehållet i planen.