Fel ge betyg utan prestation – men betygen står fast

UKÄ kritiserar Örebro universitet för examinationen på en kurs i juridik.

De studenter som var registrerade på en kurs i juridik vid Örebro universitet har fått betyg utan att ha fullgjort ett obligatoriskt moment.

UKÄ konstaterar att examinationen strider mot kursplanen. Dock kan inte betygsbesluten ändras eftersom de varit av gynnande karaktär för studenterna.