Student anklagar Uppsala universitet för bluffkurs

En student har i en anmälan som kom in till Högskoleverket den 7 maj 2012 uppgett att Uppsala universitet har rekryterat henne till en bluffkurs, med avsikten att utsätta blivande doktorander för en prövoperiod.

Kursen innehåller enligt studenten ingen undervisning utan endast experimentellt arbete, ingen litteratur och ingen examination i normal bemärkelse. Hon blev ersatt med stipendium istället för lön och fick flera gånger höra att hon skulle komma att antas som doktorand, men det var en annan person som blev antagen.

UKÄ uttalar sig i sitt beslut om antagningen till kursen, stipendiet och kursens innehåll och är kritiskt på några punkter:

UKÄ anser att omständigheterna i ärendet kan väcka misstankar om att det funnits andra syften med kursen än att ge utbildning på avancerad nivå, men utredningen ger inga skäl att ställa sig bakom anmälarens påståenden om "bluffkurs" och prövoperiod. Omständigheterna i ärendet gör dock att UKÄ kommer att följa upp vilka åtgärder Uppsala universitet vidtar, främst när det gäller antagningen till kursen och utlysningen av stipendier. I samband med uppföljningen kommer ställning tas till om utbildningen bör utvärderas.