Uppföljning: Antagning och avgifter vid Uppsala universitet

UKÄ kritiserar Uppsala universitet för att sökande till en masterutbildning måste betala en avgift, vilket strider mot högskolelagens regel om att utbildningen ska vara avgiftsfri.

UKÄ påpekar att de studenter som drabbats har möjlighet att yrka skadestånd.

UKÄ konstaterar dock att den svenska lagstiftningen medför problem för svenska lärosäten att delta i utbildningssamarbeten och anser att regeringen bör vidta åtgärder.