Antagning och avgifter - Luleå tekniska universitet

Universitetskanslersämbetet kritiserar Luleå tekniska universitet för att sökande till programmet måste betala en avgift, vilket strider mot högskolelagens regel om att utbildningen ska vara avgiftsfri.

UKÄ påpekar att de studenter som drabbats har möjlighet att yrka skadestånd.

UKÄ konstaterar dock att den svenska lagstiftningen medför problem för svenska lärosäten att delta i utbildningssamarbeten och anser att regeringen bör vidta åtgärder.