Tillsynsbeslut

Här hittar du ett urval av UKÄ:s beslut i juridiska tillsynsärenden. Besluten ger exempel på hur regler ska tillämpas i praktiken.

UKÄ:s tillsynsbeslut i datumordning