Färre sökande utan tidigare högskolestudier höstterminen 2018

Inför hösten 2018 sökte 122 000 personer utan tidigare högskolestudier till högskolan. Det är en minskning med 2 procent jämfört med förra hösten då antalet var 125 000. Bland de sökande utan tidigare högskolestudier var 59 procent kvinnor och 41 procent män.

Förutom sökande utan tidigare högskolestudier finns ett stort antal sökande som redan har studerat i högskolan.

Totalt sökte 407 000 till program och kurser vid universitet och högskolor hösten 2018, vilket var en minskning med 1 procent jämfört med hösten 2017. Av det totala antalet sökande var 62 procent kvinnor och 38 procent män.

 

Fler antagna utan tidigare högskolestudier

Fram till början av september 2018 blev 55 000 personer utan tidigare högskolestudier antagna, vilket var en ökning med 2 procent jämfört med hösten 2017. Av de antagna utan tidigare högskolestudier var 57 procent kvinnor och 43 procent män.

Totalt blev 245 000 sökande till program och kurser antagna hösten 2018, vilket är en ökning jämfört med föregående höst.

Ökad andel antagna jämfört med föregående höst

Av de sökande utan tidigare högskolestudier blev 45 procent antagna hösten 2018. Föregående hösttermin var andelen 43 procent. Mellan 2000 och 2011 varierade andelen antagna, men översteg konstant 50 procent och var så hög som 57 procent år 2001. Efter 2011 minskade andelen antagna.

Sökande till sjuksköterskeutbildningen och lärarutbildningarna minskar

Av de 161 600 behöriga förstahandssökande till olika utbildningsprogram sökte 16 000 till lärarutbildningar hösten 2018, vilket är en minskning med 5 procent jämfört med föregående hösttermin.

Antalet behöriga förstahandssökande till lärarutbildningarna minskade även mellan höstterminerna 2016 och 2017. Mellan höstterminen 2012 och höstterminen 2016 ökade antalet behöriga förstahandssökande till de olika lärarutbildningarna från knappt 12 600 till 17 800.

Till sjuksköterskeutbildningen var antalet behöriga förstahandssökande 6 900 hösten 2018. Förra höstterminen var antalet 7 600, vilket innebär att antalet sökande har minskat med 10 procent. Hösten 2015 var antalet behöriga förstahandssökande till sjuksköterskeutbildningen som högst, 8 900. Antalet sökande till specialistsjuksköterskeutbildningen ökade dock mellan hösten 2017 och hösten 2018 med 7 procent, från 5 100 till 5 400.

Störst konkurrens om platserna på psykolog- och veterinärutbildningen

Flest behöriga förstahandssökande per antagen, bland yrkesexamensprogram med minst 100 antagna, hade utbildningarna till:

  • psykolog (9,4 behöriga förstahandssökande per antagen)
  • veterinär (5,7)
  • läkare (5,2)
  • jurist samt arkitekt (båda 4,8).

Statistiskt meddelande om sökande och antagna publiceras i november varje år.