Sökande och antagna till grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2017

Antalet sökande utan tidigare högskolestudier minskar. Inför hösten 2017 sökte 125 000 personer utan tidigare högskolestudier till högskolan. Det är en minskning med 4 procent jämfört med förra hösten då antalet var 130 000. Bland de sökande utan tidigare högskolestudier var 59 procent kvinnor och 41 procent män.

Antalet sökande utan tidigare högskolestudier har minskat i de yngre åldrarna, 19-24 år samt 26 år, men det är fortfarande 19-åringarna som står för den största andelen av ansökningarna. Även andelen sökande i de yngre åldrarna i förhållande till befolkningen i samma ålder har minskat jämfört med hösten 2016. Bland de äldre åldersgrupperna i befolkningen var andelen sökande oförändrad.

Förutom sökande utan tidigare högskolestudier finns ett stort antal sökande som redan har studerat i högskolan.

Totalt sökte 410 000 till program och kurser vid universitet och högskolor hösten 2017. Det är en minskning med 1 procent jämfört med hösten 2016. Av det totala antalet sökande var 63 procent kvinnor och 37 procent män.

Oförändrat antal antagna utan tidigare högskolestudier

Fram till början av september 2017 blev 54 100 personer utan tidigare högskolestudier antagna. Det är i stort sett ingen förändring jämfört med föregående höst. Av de antagna utan tidigare högskolestudier var 57 procent kvinnor och 43 procent män.

Totalt blev 237 900 sökande till program och kurser antagna hösten 2017, vilket är en ökning jämfört med föregående höst.

Ökad andel antagna jämfört med föregående höst

Av de sökande utan tidigare högskolestudier blev 43 procent antagna hösten 2017. Föregående hösttermin var andelen 42 procent. Mellan 2000 och 2011 har andelen antagna varierat, men konstant överstigit 50 procent och varit så hög som 57 procent år 2001. Efter 2011 har andelen antagna minskat.

Andelen som kommer in på sitt förstahandsval av det totala antalet antagna på program har ökat, från 61 till 62 procent jämfört med föregående hösttermin, för sökande utan tidigare högskolestudier.

Antalet sökande till lärarutbildningarna minskar

Av de 165 000 behöriga förstahandssökande till olika utbildningsprogram sökte 16 900 till lärarutbildningar hösten 2017, vilket är en minskning med 5 procent jämfört med föregående hösttermin.

Detta är första gången sedan 2011 som antalet sökande till lärarutbildningar har minskat. Mellan höstterminen 2012 och höstterminen 2016 ökade antalet behöriga förstahandssökande till de olika lärarutbildningarna från 12 500 till 17 800. Den enskilda yrkesexamen med flest behöriga förstahandssökande är civilingenjörsutbildningen, som söktes av 11 800. Sjuksköterskeutbildningen hade 7 600 behöriga förstahandssökande och socionomutbildningen hade 6 800.

Störst konkurrens om platserna på psykolog- och läkarutbildningen

Flest behöriga förstahandssökande per antagen, bland yrkesexamensprogram med minst 100 antagna, hade utbildningarna till:

  • psykolog (9,1 behöriga förstahandssökande per antagen)
  • läkare (5,9)
  • fysioterapeut (5,3)
  • jurist (5,1)

Det var i stort sett samma utbildningar som hade högst söktryck hösten 2016.

Statistiskt meddelande om sökande och antagna publiceras i november varje år.