Sökande och antagna på grundnivå och avancerad nivå ht 2016

Antalet sökande utan tidigare högskolestudier minskar. Inför hösten 2016 sökte 130 000 personer utan tidigare högskolestudier till utbildningar vid universitet och högskolor. Det är en minskning med en procent jämfört med föregående höst då antalet var 131 000.

Bland de sökande utan tidigare högskolestudier var 59 procent kvinnor och 41 procent män. Antalet sökande utan tidigare högskolestudier har minskat i de yngre åldrarna, 19-23 år, men det är fortfarande 19-åringarna som står för den största andelen av ansökningarna. Däremot har även andelen sökande 19-åringar i förhållande till befolkningen i samma ålder minskat jämfört med hösten 2015.

Förutom sökande utan tidigare högskolestudier finns ett stort antal sökande som redan har studerat i högskolan. Totalt sökte 417 000 till program och kurser vid universitet och högskolor hösten 2016. Det är en ökning med 2 procent jämfört med hösten 2015.

Av det totala antalet sökande var 62 procent kvinnor och 38 procent män.

Minskning av antalet antagna

Fram till början av augusti 2016 blev 54 000 personer utan tidigare högskolestudier antagna. Det är en minskning med 5 procent jämfört med föregående höst. Av de antagna utan tidigare högskolestudier var 57 procent kvinnor och 43 procent män.

Totalt blev 236 000 sökande till program och kurser antagna hösten 2016, vilket också är en minskning jämfört med föregående höst.

Minskad andel antagna jämfört med föregående höst

Av de sökande utan tidigare högskolestudier blev 42 procent antagna hösten 2016. Föregående hösttermin var andelen 43 procent. Mellan 2000 och 2011 har andelen antagna varierat, men konstant överstigit 50 procent och varit så hög som 57 procent år 2001. Efter 2011 har andelen antagna minskat.

Andelen som kommer in på sitt förstahandsval av det totala antalet antagna på program har ökat, från 55 till 61 procent jämfört med föregående hösttermin, för sökande utan tidigare högskolestudier.

Lärarutbildningarna fortsätter att öka

Av de 170 600 behöriga förstahandssökande till olika utbildningsprogram sökte 17 800 till lärarutbildningar hösten 2016. Under den senaste femårsperioden har antalet behöriga förstahandssökande till de olika lärarutbildningarna ökat från 12 500 till 17 800. Den enskilda yrkesexamen med flest behöriga förstahandssökande är civilingenjörsutbildningen, som söktes av 12 000. Sjuksköterskeutbildningen hade 8 600 behöriga förstahandssökande och socionomutbildningen hade 7 100.

Programmen kan också grupperas efter utbildningens inriktning. Flest behöriga förstahandssökande hade utbildningar med inriktning mot samhällsvetenskap, juridik, handel och administration (53 100) följt av hälso- och sjukvård samt social omsorg (39 600), pedagogik och lärarutbildning (21 000) samt teknik och tillverkning (24 600).

Störst konkurrens om platserna på psykolog- och läkarutbildningen

Flest behöriga förstahandssökande per antagen, bland yrkesexamensprogram med minst 100 antagna, hade utbildningarna till psykolog (9,4 behöriga förstahandssökande per antagen), läkare (6,6), veterinär (6,3), fysioterapeut (5,8) och jurist (5,4). Det var i stort sett samma utbildningar som hade högst söktryck hösten 2015.

Grupperas programmen efter inriktning hade lant- och skogsbruk samt djursjukvård och hälso- och sjukvård samt social omsorg högst söktryck (3,6 respektive 2,8 behöriga förstahandssökande per antagen). Något lägre söktryck hade området samhällsvetenskap, juridik, handel och administration (2,5).

Statistiskt meddelande om sökande och antagna publiceras i november varje år.