Sökande och antagna till grundnivå och avancerad nivå ht 2014

Antalet sökande till högskolan fortsätter att öka. Inför hösten 2014 sökte 135 000 personer, utan tidigare högskolestudier, till utbildningar vid universitet och högskolor. Det är en ökning med en procent jämfört med föregående höst då antalet var 134 000.

Bland de sökande utan tidigare högskolestudier var 58 procent kvinnor och 42 procent män hösten 2014.

Antalet sökande utan tidigare högskolestudier har minskat i åldrarna 19 och 20 år men det är fortfarande 19-åringarna som står för den största andelen av ansökningarna. Däremot har andelen sökande 19-åringar i förhållande till befolkningen i samma ålder ökat jämfört med hösten 2013.

Förutom sökande utan tidigare högskolestudier finns ett stort antal sökande som redan har studerat i högskolan. Totalt sökte 425 000 till program och kurser vid universitet och högskolor hösten 2014. Det är en ökning med 3 procent jämfört med hösten 2013. Av det totala antalet sökande var 62 procent kvinnor och 38 procent män.

Minskning av antalet antagna utan tidigare högskolestudier

Fram till början av augusti 2014 blev 58 000 personer utan tidigare högskolestudier antagna. Det är en minskning med 2 procent jämfört med föregående höst. Av de antagna var 56 procent kvinnor och 44 procent män.

Totalt blev 243 000 sökande till program och kurser antagna hösten 2014, vilket är en ökning jämfört med föregående höst.

Lägre andel antagna jämfört med föregående höst

Av de sökande utan tidigare högskolestudier blev 43 procent antagna hösten 2014. Hösten 2013 var andelen 44 procent. Mellan 2000 och 2011 har andelen antagna varierat, men konstant överstigit 50 procent och varit så hög som 57 procent år 2001. De fyra senaste åren har det dock skett en minskning av andelen antagna.

Även andelen som kommer in på sitt förstahandsval av det totala antalet antagna på program har minskat jämfört med föregående höst, från 56 till 54 procent för sökande utan tidigare högskolestudier.

Civilingenjörsutbildningen fortsätter att öka

Av de 175 100 behöriga förstahandssökande till olika utbildningsprogram sökte 11 600 till civilingenjörsutbildningen hösten 2014. Under den senaste femårsperioden har antalet behöriga förstahandssökande till civilingenjörsutbildningen ökat från 9 300 till 11 600. Till sjuksköterskeutbildningen sökte 8 600 och till juristutbildningen 7 200.

Hösten 2010 hade lärarutbildningen flest behöriga förstahandssökande men från och med hösten 2011 har lärarexamen ersatts av fyra nya yrkesexamina: förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen. Antalet behöriga förstahandssökande till dessa fyra utbildningar var 16 400 hösten 2014.

Programmen kan också fördelas efter utbildningens inriktning. Flest behöriga förstahandssökande hade utbildningar med inriktning mot samhällsvetenskap, juridik, handel och administration (55 100) följt av hälso- och sjukvård samt social omsorg (40 700), teknik och tillverkning (25 400) samt pedagogik och lärarutbildning (19 900).

Störst konkurrens om platserna på psykolog- och veterinärutbildningen

Flest behöriga förstahandssökande per antagen, bland yrkesexamensprogram med minst 100 antagna, hade utbildningarna till psykolog (9,7 behöriga förstahandssökande per antagen), veterinär (7,1), läkare (6,6) och jurist samt fysioterapeut (5,6). Det var i stort sett samma utbildningar som hade högst söktryck hösten 2013.

Grupperas programmen efter inriktning hade lant- och skogsbruk samt djursjukvård och hälso- och sjukvård samt social omsorg högst sökandetryck (3,7 respektive 2,7 behöriga förstahandssökande per antagen). Något lägre söktryck hade området samhällsvetenskap, juridik, handel och administration (2,5).

Statistiskt meddelande om sökande och antagna publiceras i november varje år.