Statistiska meddelanden

UKÄ ansvarar för all officiell statistik om den svenska högskolan. I våra statistiska meddelanden publicerar vi regelbundet statistik inom vissa områden.

Logotyp Sveriges officiella statistik