Så ser det ut för nybörjare och examinerade på lärarutbildningarna

Läsåret 2019/20 påbörjade 13 560 personer en lärarutbildning och 9 760 avlade någon form av lärarexamen. Det är en stor ökning av antalet examinerade jämfört med läsåret innan. Vår senaste analys visar också att en jämförelsevis hög andel av de nyutexaminerade lärarna hade en bra möjlighet att försörja sig cirka sex månader efter avlagd examen.

Med vår senaste analys vill vi redovisa utvecklingen på lärarutbildningen.

Detta har vi bland annat kommit fram till:

  • Antalet examinerade till läsåret 2019/20 ökade kraftigt.
  • Examinerade lärare hade förhållandevis bra möjligheter att försörja sig såväl hösten 2019 som 2020. Andelen som hade en lön över 20 000 var båda åren högre än för både högskolan i stort och för flera andra yrkesexamensprogram.
  • Höstterminen 2020 såg vi att antalet sökande ökade mer än det har gjort de närmaste höstterminerna innan dess. Det är troligt att coronapandemin, och konjunkturläget som följer därefter, har lett till att personer söker sig till högre utbildning i större utsträckning, och så även till lärarutbildningarna.

Det är i dagsläget svårt att avgöra om den ökade benägenheten att söka sig till högskolan och lärarutbildningarna håller i sig framöver. Om det blir så, och lärosätena fortsätter att anta fler till lärarprogrammen, skulle det kunna leda till att fler också avlägger en lärarexamen av något slag. Detta skulle i sin tur kunna innebära att ökningen av antalet sökande och antagna i samband med coronapandemin har en positiv effekt på lärarbristen framöver.