Coronapandemin och arbetsmarknaden för nyutexaminerade studenter

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tagit fram snabbstatistik för att undersöka hur coronapandemin kan ha påverkat möjligheten till försörjning på arbetsmarknaden för dem som nyligen examinerats på grundnivå och avancerad nivå i högskolan.

Vi undersöker hur lönenivåerna ser ut ungefär ett halvår efter examen. Resultaten visar att andelen av de examinerade 2020 som har över 20 000 kronor i månadslön (i analysen definierar vi det som en bra möjlighet till försörjning), har sjunkit något i jämförelse med de examinerade vårterminen 2019. Nedgången är något större för män än för kvinnor.