Efterfrågan på forskarutbildade högst inom universitet och högskolor och vården

I de jobbannonserna där forskarutbildad arbetskraft efterfrågas kommer en majoritet av annonserna från universitet och högskolor visar en analys från UKÄ. Analysen är en del av projektet Fokus forskarutbildning där UKÄ bland annat vill belysa samhällets behov av forskarutbildade.

Efterfrågan på forskarutbildad arbetskraft ökade under det senaste decenniet och sedan 2015 har antalet annonser från universitet och högskolor ökat i förhållande till övriga branscher. Utöver universitet och högskolor är efterfrågan på forskarutbildad arbetskraft högst inom regionerna och inom forskningsintensiva storföretag. Bland de större företagen annonserade AstraZeneca och Ericsson efter flest forskarutbildade.

Coronapandemins inverkan

Coronapandemin har haft en negativ inverkan på efterfrågan på forskarutbildad arbetskraft, både inom och utanför högskolan. Vid flera lärosäten har antalet annonser minskat med mer än 20 procent. Relativt sett ökade dock efterfrågan på forskarutbildad arbetskraft 2019-2020 med 0,2 procentenheter och efterfrågan på forskarutbildade har minskat mindre än efterfrågan på annan arbetskraft.

- Detta ger en signal om att de branscher som rekryterar forskarutbildade sannolikt påverkats mindre negativt av coronapandemin än arbetsmarknaden som helhet, säger Martin Söderhäll, utredare på UKÄ.