Stor ökning av antalet nybörjare på fristående kurser

Antalet nybörjare i den svenska högskolan ökade kraftigt under läsåret 2019/20. Det var framförallt yngre svenska nybörjare som ökade i antal och många av nybörjarna valde att läsa en fristående kurs.

Under läsåret 2019/2020 valde många att börja studera på högskolan för första gången. Antalet svenska högskolenybörjare öka för tredje året i rad och stod även i år för den största ökningen, en ökning med 3 560 studenter och blev totalt 67 600. Men även antalet inresande studenter ökade, där var ökningen 660 studenter till 24 420.

Många av de som började att studera var unga. Under de senaste läsåren har trenden varit att det är färre nybörjare som är 21 år eller yngre, medan antalet som är 25 år eller äldre blir fler. Under de två senaste läsåren har trenden brutits och antalet yngre högskolenybörjare har blivit fler. Totalt var 54 procent av högskolenybörjarna 21 år eller yngre.

- Troligen är det utbrottet av coronaviruset och den kraftiga nedgången i ekonomin med hög arbetslöshet som är förklaringen till att man väljer att börja studera för första gången. Regeringen uppmanade den som blivit permitterad att söka sig till högskolan för vidareutbildning. Lärosätena fick också extra pengar för att kunna starta sommarkurser så att fler har kunnat studera på sommaren, säger Tomas Gustavsson, utredare på UKÄ.

Antalet svenska respektive inresande högskolenybörjare under perioden 2010/11–2019/20, fördelat på kvinnor och män.

Antal nybörjare på högskolan 2019/220, kvinnor och män.


Fler valde fristående kurser

Av de svenska högskolenybörjarna läste 30 procent fristående kurser, vilket var en ökning med 2 430 studenter jämfört med läsåret innan. Det är fortfarande vanligast bland de svenska nybörjarna att inledda sina studier på ett yrkesexamensprogram, men antalet nybörjare där ökade inte lika mycket som de senaste läsåren.

Antalet nybörjare på vårdutbildningarna minskade

Antalet nybörjare på sjuksköterskeprogrammet som har ökat under flera läsår, minskar nu för andra läsåret i rad. Antalet nybörjare var 5 600, vilket var 250 färre än förra läsåret. På de tre största programmen, ämnes-, grund-, och förskollärarprogrammet, var förändringarna jämfört med förra läsåret relativt små.