Fler examinerade möter fortfarande inte behovet av lärare

En ny analys från UKÄ visar att antalet som tog ut en lärarexamen det senaste läsåret ökade till 8 570, vilket är en ökning med 210 examinerade. Antalet examinerade är dock fortfarande mycket långt ifrån att möta behovet av behöriga lärare i skolan.

Trots ett ökat intresse för lärarutbildning i form av antal sökande så minskar antalet nybörjare på lärarutbildningen. Av det årliga nybörjarbehovet fram till år 2035 som UKÄ tidigare har redovisat, utgjorde de 13 370 nybörjarna läsåret 2018/19 endast 65 procent.

KPU viktigt för lärarförsörjningen

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) fortsätter att vara ett viktigt bidrag till lärarförsörjningen av ämneslärare. Särskilt i grundskolans årskurs 7-9 och i ämnen som teknik, matematik och naturvetenskapliga ämnen där en stor andel av de examinerade ämneslärarna har studerat KPU.