Rörlighet mellan lärosäten störst inom humaniora och konst samt samhällsvetenskap

I vår senaste analys presenterar vi nya uppgifter om den akademiska personalens rörlighet inom högskolesektorn. Resultaten visar bland annat att rörligheten var störst inom humaniora och konst samt samhällsvetenskap, samt att kvinnor i regel var mer rörliga än män.

Som förväntat fanns det även skillnader mellan olika anställningskategorier. Inom vilken anställningskategori som rörligheten var störst berodde däremot på hur man tolkar begreppet.

Analysen främsta syfte var att presentera metoder som kan användas vid produktion av statistik över rörligheten inom sektorn, också kallad intrasektoriell mobilitet. Den utgör en del av myndighets uppdrag att följa upp rörligheten inom sektorn.