Antalet nybörjare i högskolan fortsätter att öka

För tredje läsåret i rad ökade antalet nybörjare i den svenska högskolan läsåret 2018/19. Det visar en analys från UKÄ.

Antalet nybörjare i högskolan var 87 850 under läsåret 2018/19, vilket var en ökning med 1 200 studenter jämfört med läsåret innan. Antalet svenska nybörjare ökade med 1 600 studenter medan antalet inresande nybörjare minskade med 400 studenter.

- Det är andra läsåret i rad som antalet svenska högskolenybörjare ökar. Under flera år såg vi i en minskning i antalet svenska nybörjare, troligtvis på grund av en stark konjunktur och en bra arbetsmarknad för unga. Denna trend verkar nu har vänt och fler söker sig till högskolan igen, säger Tomas Gustavsson ansvarig utredare för analysen.

Kvinnorna är fortfarande i klar majoritet bland de svenska nybörjarna, men för första gången på flera läsår ökade antalet svenska män. Antalet svenska män ökade med 750 studenter vilket motsvarar en ökning på 3 procent. Av de svenska nybörjarna var 60 procent kvinnor och 40 procent män. Även bland inresande studenter är kvinnorna i majoritet.

Antalet svenska och iresande nybörjare under perioden 2009/2010-2018/2019

Figur 1. Antalet svenska och inresande högskolenybörjare under perioden 2009/10 - 2018/19.

 

Fler nybörjare på yrkesexamensprogram

Bland svenska nybörjare är det vanligast att studera på ett program, medan fristående kurser är vanligast för inresande studenter. Läsåret 2018/19 var det 29 150 svenska nybörjare som började på ett yrkesexamensprogram, vilket var en ökning med 800 studenter jämfört med förra läsåret. För första gången länge ökade antalet svenska nybörjare som valde at läsa fristående kurser något, men på lång sikt har antalet svenska nybörjare som läser fristående kurser minskat kraftigt.

Antalet nybörjare som är 21 år eller yngre har minskat de senaste åren, men läsåret 2018/2019 bröts trenden och de yngre högskolenybörjarna ökade för första gången på länge. Den största ökningen var i åldersgruppen 20-21 år. Totalt var 54 procent av nybörjarna på högskolan 21 år eller yngre.

Färre nybörjare på de stora lärarutbildningarna

UKÄ:s statistiska analys tittar både på antalet högskolenybörjare och nybörjare på program, så kallade programnybörjare. På de tre största lärarutbildningarna minskade antalet programnybörjare något, medan det var fler nybörjare på program mot civilingenjörsexamen jämfört med läsåret innan.
- Vi ser en liten eller ingen effekt av de satsningar som gjorts för att öka antalet nybörjare på de stora lärarutbildningarna. Även på program mot sjuksköterskeexamen, där man också gjort satsningar, minskade antalet programnybörjare läsåret 2018/19, säger Tomas Gustavsson.