Fler flyktinginvandrare väntas påbörja högskolestudier kring 2020

Bland flyktinginvandrare i åldrarna mellan 18 och 29 år som fick uppehållstillstånd 2011 och som redan innan hade någon form av eftergymnasial utbildning var det ungefär 22 procent som påbörjade högskolestudier till och med höstterminen 2018. Det visar en analys som UKÄ gjort inom ämnet flyktinginvandrare och högskolan. Siffrorna tyder på att ett större antal flyktinginvandrare kommer att söka sig till högskolan framöver jämfört med tidigare.

UKÄ har tittat närmare på den grupp flyktinginvandrare som fick uppehållstillstånd 2011 respektive 2016. 2016 var gruppen som fick uppehållstillstånd betydligt större än tidigare år. Analysen visar att många väljer en utbildning inom hälso- och sjukvård samt social omsorg, områden där många bristyrken finns.
- Det är viktigt att Sverige kan ta vara på kompetensen hos de människor som kommit under senare år från bland annat Syrien. Högskolorna spelar en viktig roll, inte minst för de flyktinginvandrare som redan har en eftergymnasial utbildning när de kommer till Sverige. UKÄ:s analys tyder på att många av de flyktinginvandrare som väljer att påbörja högskolestudier väljer en utbildning inom områden där många bristyrken finns. Det understryker flyktinginvandrarnas potential att bidra till kompetensförsörjning, både nu och i framtiden, säger Per Helldahl, utredare på UKÄ.

Män i majoritet

Kvinnor och män tycks vara ungefär lika benägna att söka sig till högskolan, men eftersom en majoritet är män bland den stora grupp som fick uppehållstillstånd 2016, var det flest män bland de flyktinginvandrare som påbörjade högskolestudier.

För de flesta flyktinginvandrare som fick uppehållstillstånd 2011 och som påbörjade högskolestudier dröjde det omkring fyra år mellan uppehållstillstånd och första registrering på högskolan. Det skulle tala för att den stora grupp som fick uppehållstillstånd 2016, kan väntas söka sig till högskolan i relativt stora antal omkring 2020. Gruppen som fick tillstånd 2016 har dock inte kunnat följas lika länge i denna analys.
- Orsaker till att det tar tid kan vara att personen behöver förbättra sina språkkunskaper eller komplettera sin utbildning för att bli behörig, berättar Per Helldahl.

Fler från Asien studerar

Flyktinginvandrare från Asien har i genomsnitt högre utbildningsnivå relativt de från Afrika, och det är också fler i gruppen från Asien som väljer att studera på högskolan. I gruppen flyktinginvandrare som fick uppehållstillstånd 2016 finns fler som kom från Asien jämfört med de som fick uppehållstillstånd 2011. Detta talar också för att större antal flyktinginvandrare kommer att söka sig till högskolan framöver jämfört med tidigare.