Hur är lönen fem år efter examen?

Olika examina från högskolan leder till väldigt olika inkomster. Det visar en ny statistisk analys som UKÄ har tagit fram.

UKÄ kommer under 2019-2020 göra flera analyser på temat utbildning och arbetsmarknad. Analyserna handlar om hur det går för studenterna efter examen, om hur den högre utbildningen är dimensionerad och om samhällets kompetensbehov. Den första analysen, som publiceras inom ramen för detta arbete, handlar om inkomster fem år efter examen.

Fem år efter examen har 25 procent av de med examen från läkarutbildningen inkomster över 600 000 kr per år medan bara 2 procent av de med examen från arbetsterapeututbildningen har inkomster över 400 000 kr per år. Andra vårdutbildningar som ligger i botten av inkomstligan är logopedexamen, fysioterapeutexamen, biomedicinsk analytikerexamen och tandhygienistexamen.

Det finns också en tydlig könsskillnad i inkomster bland män och kvinnor. Kvinnor har genomgående lägre andelar med höga inkomster. Andelen med inkomster över 400 000 var alltså 30 procent för kvinnorna och 54 procent för männen. Även andelen med höga inkomster, över 600 000, var klart lägre för kvinnorna, 3 procent av kvinnorna och 10 procent för männen.

Utbildningar som leder till höga inkomster är inte nödvändigtvis mer populära. Det finns flera utbildningar som har mycket lågt söktryck men som ändå leder till höga inkomster. Det tydligaste exemplet på detta är högskoleingenjörsutbildningen.

Andelar med årsinkomster över 400 000 kr och 600 000 kr.

Utfärdade examina och examinerade individer, 2011/12