Allt fler kvinnor examineras inom teknik

Läsåret 2017/2018 examinerades totalt 65 600 högskolestudenter på grundnivå och avancerad nivå. Det är en ökning med tre procent eller 2 200 personer från läsåret innan. Fler kvinnor än män tar examen från de flesta högskoleutbildningarna med undantag för teknikutbildningar. Men här har andelen kvinnor ökat med cirka 10 procent under det senaste decenniet. Det visar en statistisk analys av UKÄ.

Andelen examinerade kvinnor inom teknik och tillverkning på grundnivån uppgår till 39 procent och män till 61 procent.

– Sedan läsåret 2008/2009 har andelen examinerade kvinnor ökat på både civilingenjörsprogrammet och högskoleingenjörsprogrammet, säger Anna Bengtsson, utredare på UKÄ.

Det är mest ojämlik könsfördelning bland examinerade inom hälso- och sjukvård samt social omsorg, med 83 procent kvinnor och 17 procent män.

Vanligast med generell examen

Av de tre typerna av examina: generella examina, yrkesexamina och konstnärliga examina, var det vanligast att ta en generell examen. Läsåret 2017/2018 tog 40 500 studenter en högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen eller masterexamen, 33 600 någon form av yrkesexamina och 1 100 studenter en konstnärlig examen.

– Det var det högsta antalet någonsin som tog en konstnärlig examen och motsvarar en ökning på 14 procent jämfört med föregående läsår, säger Anna Bengtsson.

Inresande studenter ökar

Hela 10 procent av de examinerade studenterna är inresande studenter.

– Under de senaste 10 åren har antalet examinerade inresande studenter ökat med 50 procent, säger Anna Bengtsson.

I samband med att studieavgifterna infördes hösten 2011 minskade antalet inresande studenter, men har under de senaste åren stabiliserats på en nivå om cirka 6 000 studenter årligen.

Det är vanligast att de inresande studenterna tar en examen på avancerad nivå, till exempel en masterexamen. Totalt examinerades 5 550 personer på avancerad nivå vilket innebär att var femte examen på denna nivå utfärdas till en inresande student.