Högskolestudenternas prestationsgrad fortsätter öka

För sjätte året i rad ökar prestationsgraden för studenterna i högskolan. Läsåret 2015/2016 uppgick denna till 83 procent. En ung, kvinnlig student som läser på ett program presterar bäst. Det visar en ny statistisk analys från UKÄ.

Kvinnor har en avsevärt högre prestationsgrad än män under samtliga läsår som undersökts, det vill säga 2005/2006-2015/2016.

– För läsåret 2015/2016 var skillnaden hela 6 procentenheter. Störst är skillnaden mellan kvinnor och män på utbildningarna mot förskollärare och civilekonom och minst på läkarutbildningen, säger Fredrik Svensson, utredare på UKÄ.

Ett sätt att mäta genomströmningen

UKÄ mäter genomströmningen i högskolan på flera olika sätt, varav kvarvaro det andra läsåret, examensfrekvens och prestationsgrad är de viktigaste. Prestationsgraden visar hur många högskolepoäng studenter tar av det antal högskolepoäng de är registrerade för. Genomströmningen på fristående kurser följs enbart upp med detta mått.

– Prestationsgraden är tillämpbar på all högre utbildning och möjliggör därmed en jämförelse mellan programutbildningar och fristående kurser, säger Fredrik Svensson.

Inresande studenter klarar sig bättre

Fram tills för några år sedan hade inresande studenter (utbytesstudenter och freemover-studenter) en lägre prestationsgrad än de svenska studenterna. Men sedan 2010/2011 har inresande studenters prestationsgrad ökat med knappt 9 procentenheter och de presterar sedan fem år tillbaka bättre jämfört med de svenska studenterna.

– Höstterminen 2011 infördes studieavgifter för studenter utanför EU/EES och Schweiz som ordnat sina studier på egen hand och inte via ett utbytesprogram. Den positiva utvecklingen för de inresande studenterna vad gäller prestationsgrad har sannolikt med den reformen att göra, säger Fredrik Svensson.

Stor skillnad mellan program och fristående kurser

Studenter som läser på ett program har mycket högre prestationsgrad jämfört med de som läser på fristående kurser. Högst prestationsgrad har studenter mot en konstnärlig examen.

Hela de senaste årens ökning i prestationsgrad kan i stort sett härledas till studenter på generella program

– Hela de senaste årens ökning i prestationsgrad kan dock i stort sett härledas till studenter på generella program. Här har denna ökat med knappt 4 procentenheter sedan läsåret 2010/2011. Däremot har studenter i åldersgruppen 22-24 år högst prestationsgrad oavsett om de läser på generella program eller på fristående kurser, säger Fredrik Svensson.

Prestationsgraden varierar också mellan olika utbildningsprogram. Studenterna på läkarprogrammet har exempelvis under hela tidsperioden haft högst prestationsgrad av de större yrkesexamensprogrammen.