Högskolenybörjare ökar för andra året i rad

Nu ökar antalet nybörjare vid den svenska högskolan. Läsåret 2017/2018 började 86 650 nya studenter. Det är fler än 800 nybörjare jämfört med föregående läsår. Inresande nybörjare står för den största ökningen.

– Även om det varit en ökning under de senaste två åren har den långsiktiga trenden varit nedåtgående under flera år. Sedan 2009/2010 har antalet högskolenybörjare sjunkit med 19 procent. Även om antalet inresande nybörjare under senare år har ökat, är det fortfarande 5 000 studenter färre än 2010/2011, alltså året innan studieavgifterna infördes, säger Tomas Gustavsson, utredare på UKÄ.

Antalet svenska nybörjare, studenter som för första gången studerar på högskola eller universitet, ökade med 150 studenter och antalet inresande nybörjare ökade med 650 studenter. Inresande nybörjare utgör nu knappt 28 procent av det totala antalet högskolenybörjare.

Nybörjare i högskolan

Kvinnliga nybörjare står för ökningen

Kvinnliga nybörjare står för ökningen bland de svenska nybörjarna medan antalet män fortsatte att minska. Läsåret 2017/2018 minskade antalet män med drygt 350 studenter medan kvinnorna ökade med 500 studenter jämfört med föregående läsår.

Fram till och med läsåret 2010/2011 var det fler inresande män än kvinnor. I samband med att studieavgifterna infördes för studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz, har dock kvinnor varit i majoritet bland de inresande nybörjarna.

Färre yngre högskolenybörjare

De flesta svenska högskolenybörjare är 20-21 år, men antalet nybörjare i denna åldersgrupp har minskat jämfört med tidigare läsår, medan nybörjare i åldern 25 år eller äldre har ökat. Antalet nybörjare i denna åldersgrupp har ökat med 23 procent på fyra läsår medan svenska nybörjare som är 21 år eller yngre har minskat med 19 procent under samma period. Det har bidragit till att medianåldern för svenska högskolenybörjare ökat.

Vi kan konstatera att minskningen av svenska högskolenybörjare beror på färre 19-21 åringar, säger Tomas Gustavsson.

Fortsatt färre nybörjare på fristående kurser, men fler på program

UKÄ:s statistiska analys tittar både på antalet högskolenybörjare och nybörjare på program, så kallade programnybörjare. Analysen visar att antalet nybörjare på program till yrkesexamen ökade läsåret 2017/2018 jämfört med året innan med 700 studenter, medan antalet nybörjare på fristående kurser fortsatte minska. Sedan rekordnoteringen 2009/2010 har antalet svenska nybörjare på fristående kurser i stort sett halverats, från 34 800 till 17 250 studenter läsåret 2017/2018.

– För inresande studenter ser mönstret däremot helt annorlunda ut. Den stora majoriteten inresande nybörjare läser fristående kurser och nästan varannan nybörjare på fristående kurser var en inresande student det senaste läsåret.

Nybörjare i högskolan - fristående kurs

När det gäller programnybörjare på de största lärarutbildningarna så ligger de kvar på ungefär samma nivå som förra året. Däremot ökade antalet nybörjare på program mot sjuksköterskeexamen med 250 nybörjare, samt nybörjare på generella program på avancerad nivå.