Svenska nybörjare i högskolan fortsätter minska – men inresande ökar

Läsåret 2016/17 minskade antalet svenska nybörjarstudenter för sjunde året i rad. Män, yngre och de som läser fristående kurser är grupper som minskar. Samtidigt ser vi en ökning bland nybörjare på program som leder till yrkesexamen och bland inresande nybörjare.

Drygt 85 900 nya studenter började studera vid svenska universitet och högskolor under läsåret 2016/2017. Antalet svenska nybörjare minskade med 500 studenter eller 1 procent jämfört med föregående läsår. Den långsiktiga trenden är nedåtgående och från den högsta noteringen 2009/2010 har antalet högskolenybörjare sjunkit med nästan 20 procent. Antalet inresande studenter, det vill säga utbytesstudenter eller freemover-studenter, ökade däremot för tredje året i rad – med 400 personer eller två procent för läsåret 2016/2017.

För sjunde läsåret i rad minskar antalet svenska högskolenybörjare. Orsaken kan vara det starka konjunkturläget och en bra arbetsmarknad för unga, säger Tomas Gustavsson, utredare på UKÄ och ansvarig för analysen.

Fler nybörjare på yrkesexamensprogram

Allt färre svenska högskolenybörjare läser fristående kurser medan antalet nybörjare på program mot yrkesexamen ökar. Utbildningar som har fått fler nybörjare läsåret 2016/2017 är exempelvis civilingenjörsutbildningen, sjuksköterskeutbildningen och läkarutbildningen. Utbildningar till jurist och högskoleingenjör är exempel där antalet nybörjare minskar något.

– Ett tydligt mönster är att allt färre börjar sin högskoleutbildning med att läsa fristående kurser samtidigt som yrkesexamensprogrammen ökat. Sedan läsåret 2009/10 har svenska nybörjare på fristående kurser nästa halverats, medan antalet svenska nybörjare på program som leder till en yrkesexamen ökar för femte läsåret i rad, säger Tomas Gustavsson.

Preliminära uppgifter för hösten 2017 visar att antalet högskolenybörjare kommer att öka något. Hittills ser vi en ökning av antalet svenska nybörjare med 1 procent medan inresande ökar med knappt 5 procent.

Kort om statistiken

  • Drygt 85 900 studenter började studera läsåret 2016/2017. Av dessa var 62 400 svenska och 23 500 inresande studenter.
  • 33 500 av de nya studenterna läser fristående kurser, en siffra som minskat kraftigt de senaste åren.
  • Antalet yngre nybörjare har minskat parallellt med att antalet äldre högskolenybörjare har ökat.
  • 15 700 studenter påbörjade en lärarutbildning för första gången läsåret 2016/2017, vilket var en marginell minskning från föregående läsår.

Kommande publiceringar om nybörjare i högskolan

Statistiskt meddelande om internationell studentmobilitet i högskolan publiceras den 7 december 2017.