Rekrytering till högre utbildning från Sveriges län och kommuner

Vi har valt att avpublicera denna statistiska analys.

När UKÄ analyserade data till en kommande statistisk analys, upptäckte vi en så kallad undertäckning i det material som har publicerats i analysen ”Stor skillnad mellan kommuner i övergång till högskolestudier” (2017-09-05/3). En undertäckning uppstår när det saknas uppgifter i det register som statistiken bygger på men som borde finnas där.

Undertäckningen påverkar inte helhetsbilden i någon större omfattning, men UKÄ har ändå valt att avpublicera analysen. Uppdaterade och korrigerade siffror kommer istället att ingå i den statistiska analys om rekrytering till högre utbildning från Sveriges län och kommuner som publiceras i september 2018.