Statistik: inriktningar inom ingenjörs- och lärarutbildningar samt inom utbildningar till specialistsjuksköterska

I regleringsbrevet för 2017 fick UKÄ i uppdrag att följa upp ”vilka inriktningar som universitet och högskolor ger inom ingenjörs­utbildningarna, lärarutbildningarna och specialist­sjuksköterske­utbildningarna i syfte att få en överblick över utbildningsutbudet och för att kunna följa detta över tid”.

UKÄ har haft detta uppdrag årligen sedan 2014. Dessutom har UKÄ i uppdrag att årligen rapportera vilka specialistsjuksköterske­utbildningar som ges av universitet och högskolor.

Uppgifterna redovisades i fyra filer:

Fil 1: Ingenjörsutbildningar på riksnivå

 • Blad 1: antal nybörjare totalt på dels yrkesexamensprogram, dels generella program, läsåren 2007/08 – 2015/16 och HT 2016.
 • Blad 2-4: antal nybörjare på program, klassificerade enligt SUN, som leder till arkitektexamen, civilingenjörsexamen respektive högskoleingenjörsexamen, läsåren 2007/08 – 2015/16 och HT 2016.
 • Blad 5-7: antal nybörjare på program, klassificerade enligt SUN, som leder till kandidatexamen, magisterexamen respektive masterexamen, läsåren 2007/08 – 2015/16 och HT 2016.

Till excelfilen ingenjörsutbildningar på riksnivå Excel, 28.1 kB.

Fil 2: Ingenjörsutbildningar på lärosätesnivå

 • Blad 1: antal nybörjare på yrkesexamensprogram och generella program, fördelade per lärosäte, läsåren 2007/08 – 2015/16 och HT 2016.
 • Blad 2-27: antal nybörjare per inriktning på yrkesexamensprogram respektive generella program, vid respektive lärosäte, läsåren 2007/08 – 2015/16 och HT 2016. Varje flik innehåller uppgifter för ett lärosäte.

Till excelfilen ingenjörsutbildningar på lärosätesnivå Excel, 90.8 kB.

Fil 3: Lärarutbildningar

 • Blad 1: antal nybörjare totalt på gamla och nya lärarexamensprogram, per lärosäte, läsåren 2007/08 – 2015/16 och HT 2016.
 • Blad 2: antal nybörjare per inriktning, totalt på gamla och nya lärarexamensprogram, på riksnivå, läsåren 2007/08 – 2015/16 och HT 2016.
 • Blad 3: antal nybörjare per lärosäte, gamla lärarexamen per inriktning, läsåren 2007/08 – 2015/16 och HT 2016.
 • Blad 4: antal nybörjare per lärosäte, nya lärarexamina per inriktning, läsåren 2011/12 – 2015/16 och HT 2016.

Till excelfilen lärarutbildningar Excel, 28.7 kB.

Fil 4: Utbildningar till specialistsjuksköterska

 • Blad 1: antal nybörjare per inriktning och lärosäte, läsåret 2015/16 och HT 2016.
 • Blad 2: antal nybörjare per lärosäte och inriktning, läsåret 2015/16 och HT2016.
 • Blad 3: antal nybörjare per inriktning och lärosäte, läsåren 2001/01 – 2015/16 och HT 2016.

Till excelfilen utbildningar till specialistsjuksköterska Excel, 39.7 kB.