Nybörjare i högskolan minskar 2015/16

Läsåret 2015/16 minskade antalet svenska nybörjare i högskolan. Yngre och de som läser på fristående kurser minskar mest. Samtidigt är det fler nybörjare på program inom sjuksköterskeutbildningen och lärarutbildningarna. Program som får färre nybörjare är bland annat inom teknik.

Sjätte året i rad med minskande antal nybörjare i högskolan

– Det är sjätte läsåret i rad som antalet svenska högskolenybörjare minskar. Att arbetsmarknaden för unga är något bättre kan vara ett skäl till minskningen. En annan tänkbar orsak är att införandet av den nya gymnasieskolan påverkat eftersom färre nu har grundläggande behörighet till högskolan. Den tyngst vägande orsaken verkar dock vara lärosätenas förändrade ekonomiska förutsättningar, säger Niklas Karlsson, utredare på UKÄ:s analysavdelning och ansvarig för analysen.

På yrkesprogrammen ökar antalet nybörjare

Allt färre svenska högskolenybörjare läser fristående kurser och på det som kallas generella program där bland annat program mot kandidatexamen ingår. Samtidigt ökar antalet nybörjare på program mot yrkesexamen.

Ett mycket tydligt mönster är att allt färre börjar sin högskoleutbildning med att läsa fristående kurser samtidigt som yrkesexamensprogrammen ökat, säger Niklas Karlsson.

Även lärarutbildningen har fått fler nybörjare

Inom flera utbildningar ökar antalet nybörjare. Det är främst lärarutbildningen som har fått fler nybörjare läsåret 2015/2016. Andra utbildningar som har fler nybörjare är exempelvis sjuksköterskeutbildningen, juristutbildning och socionomutbildningen. Exempel på utbildningar där antalet nybörjare minskar något är vissa inom teknikområdet som civilingenjörsutbildningen.

Kort om statistiken:

  • 86 000 nya studenter började studera läsåret 2015/16. Av dessa var 62 900 svenska och 23 100 inresande studenter.
  • 35 200 av de nya studenterna läser fristående kurser, en siffra som minskat kraftigt de senaste åren.
  • Högskolenybörjarna har blivit äldre; medianåldern för de svenska högskolenybörjarna har ökat till 21,6 år under de senaste två läsåren.
  • 15 800 studenter påbörjade en lärarutbildning för första gången läsåret 2015/16.