Unga från storstadslänen mest studiebenägna även 2014

Högskolestudier är populärast bland ungdomar från Stockholms län där varannan 24-åring påbörjat högskolestudier. Även Uppsala län och Skåne län ligger högt på 48 respektive 46 procent, visar nya siffror från UKÄ. Skillnaderna i rekrytering till högskolan är fortsatt mycket stora mellan olika delar av landet och mellan kvinnor och män.

Det är problematiskt att vi återigen kan konstatera stora regionala skillnader i fråga om andelen unga som väljer att studera på högskolan. Det behövs incitament för att göra det attraktivt att studera även utanför storstadsregionerna, säger universitetskansler Harriet Wallberg.

Hälften av 24-åringarna i Stockholm går vidare till högre studier

UKÄ har kartlagt hur många av landets ungdomar som har gått vidare till högskolan. Närmare 44 procent av 24-åringarna (årskullen 1990) hade påbörjat högskolestudier under 2014. Högst ligger Stockholms län och Uppsala län där 50 respektive 48 procent har gått vidare till studier på högskolan. Strax därefter ligger Skåne län och Västra Götaland.

I botten återfinns Jämtlands, Norrbottens och Gotlands län där bara drygt en tredjedel av 24-åringarna sökt sig till högskolan.

Skillnaderna mellan kommunerna är än mer slående. Som tidigare år toppas listan av stockholmskommunen Danderyd där närmare 8 av 10 hade börjat studera, följt av Lidingö, 73 procent, och skånekommunen Lund, 66 procent.

Kommunen med minst studiebenägna ungdomar är Skinnskatteberg i Västmanland, där bara 16 procent av 24-åringarna börjat studera. Även i Sorsele i Västerbotten samt Arvidsjaur i Norrbotten är det få, 19 respektive 20 procent, som börjat på högskolan. Skillnaderna är stora även mellan kommunerna i samma län.

Fler kvinnor än män börjar studera

Vid 24 års ålder hade 51,8 procent av kvinnorna och 36,0 procent av männen som föddes 1990 påbörjat högskolestudier.

Mer än hälften av de 24-åriga kvinnorna, men bara en dryg tredjedel av männen, har påbörjat högskolestudier. Under senare år har könsskillnaderna minskat något men den regionala variationen är fortsatt mycket stor. I endast tre av Sveriges 290 kommuner är det en högre andel män än kvinnor som börjat studera vid 24 års ålder: Högsby, Bollebygd och Essunga.

– Redan vid 19 års ålder ser vi att fler kvinnor än män väljer högskolestudier. Den skillnaden blir sedan bara större. Att kvinnorna utbildningsmässigt fortsätter att dra ifrån männen påverkar i förlängningen arbetsmarknaden, säger Harriet Wallberg.