Fler än någonsin tog examen 2013/14

Fler än någonsin, 65 500 studenter, tog examen i högskolan läsåret 2013/14. Det är en ökning med 2 500 studenter jämfört med det tidigare toppåret 2012/13. Det visar nya siffror från UKÄ.

Det är glädjande att arbetsmarknaden får ett så stort tillskott av examinerade från universitet och högskolor, säger UKÄ:s utredare Aija Sadurskis.

Sammanlagt utfärdades 78 000 examina. Många tog alltså ut fler än en examen. Det vanligaste är att man tar ut både en generell examen och en yrkesexamen, till exempel en kandidatexamen i kombination med sjuksköterskeexamen. Trenden att ta ut sådana dubbelexamina blir allt starkare för varje år.

Kvinnorna i klar majoritet blad de som tar examen

Den högre utbildningen är starkt könsuppdelad. Närmare 70 procent av det totala antalet yrkesexamina är avlagda av kvinnor. Kvinnorna är dessutom i majoritet på sju av tio yrkesexamina. Bland dem finns stora yrkesgrupper som arbetsterapeuter, jurister, lärare, psykologer och sjuksköterskor. Exempel på utbildningar där männen är i majoritet är sjöingenjör, officer och skogstekniker.

– Det är problematiskt att männen är så pass underrepresenterade i högskolan. Den här sneda könsfördelningen fortsätter år efter år, säger Aija Sadurskis.

Flest examinerade lärare och ingenjörer

Läsåret 2013/14 tog 8 600 personer ut en lärarexamen och det var den överlägset största yrkesexamen. Denna lärarexamen avskaffades 2011 och antalet kommer därför att minska framöver. Lärarexamen ersattes av förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen. Men bara ett fåtal har hunnit ta ut dessa nya examina under förra läsåret.

Den näst största gruppen är ingenjörerna, med 3 800 avlagda civilingenjörsexamina och 2 300 högskoleingenjörsexamina. Därefter kommer sjuksköterskorna med 3 900 examina.

Yrkesexamina läsåret 2013/14 där mer än 60 procent avlagts av kvinnor:

Examen

Kvinnor i antal

Kvinnor i procent

Agronomexamen/motsv

54

73

Apotekarexamen/motsv

154

74

Arbetsterapeutexamen/motsv

372

91

Audionomexamen/motsv

64

74

Barnmorskeexamen/motsv

313

100

Biomedicinsk analytikerexamen/motsv

294

83

Dietistexamen

66

94

Djursjukvårdarexamen

2

100

Folkhögskollärarexamen/motsv

30

65

Fysioterapeutexamen/motsv

405

72

Förskollärarexamen

16

94

Grundlärarexamen

31

62

Hippologexemen

8

100

Hortonomexamen/motsv

5

63

Juristexamen/motsv

793

61

Lanskapsarkitektexamen/motsv

74

81

Landskapsingenjörsexamen/motsv

25

64

Logopedexamen/motsv

119

89

Lärarexamen*

8620

81

Optikerexamen

41

84

Ortopedingenjörsexamen/motsv

20

67

Psykologexamen/motsv

362

68

Psykoterapeutexamen/motsv

143

84

Receptarieexamen/motsv

157

89

Röntgensjuksköterskeexamen

136

79

Sjuksköterskeexamen/motsv

3360

86

Social omsorgsexamen/motsv

17

85

Socionomexamen/motsv

2099

87

Specialistsjuksköterskeexamen

1631

85

Speciallärarexamen

206

94

Specialpedagogexamen/motsv

309

91

Studie- och yrkesvägledarexamen/motsv

167

89

Tandhygienistexamen/motsv

195

96

Tandläkarexamen/motsv

149

64

Tandteknikerexamen

33

80

Teologie kandidatexamen/motsv

14

67

Trädgårdingenjörsexamen/motsv

28

80

Veterinärexamen/motsv

66

87

Yrkeslärarexamen

127

61

Ämneslärarexamen

66

61

*Avser den examen som avskaffades 2011.