Högskolans personal ofta uppväxta i akademikerhem

De som forskar och undervisar vid universitet och högskolor är jämförelsevis högutbildade. Även deras föräldrars utbildningsnivå är betydligt högre i jämförelse med den övriga befolkningen.

Högst andel högutbildade föräldrar har meriteringsanställda medan andelen är lägst bland adjunkterna.

Eftersom befolkningens utbildningsnivå har blivit allt högre över tid har föräldrarna till den yngre personalen oftare en längre utbildning än föräldrarna till de äldre.

Professorerna, som oftast är 50 år eller äldre, har alltså föräldrar som tillhör en tidigare generation som generellt har kortare utbildning. Men då jämförelsen sker mellan personalgrupper i samma ålder, är professorernas föräldrar de mest högutbildade.

UKÄ har för första gången studerat vilken bakgrund den forskande och undervisande personalen vid Sveriges universitet och högskolor har. För att anställas på en sådan tjänst krävs normalt en akademisk examen, i vissa fall en doktorsexamen.

Utvalda diagram

Föräldrarnas utbildningsnivå i den forskande och undervisande personalen i olika åldersgrupper 2013:

Föräldrarnas utbildningsnivå i den forskande och undervisande personalen i olika åldersgrupper 2013.

Föräldrarnas utbildningsnivå i den forskande och undervisande personalen i olika anställningskategorier 2013:

Föräldrarnas utbildningsnivå i den forskande och undervisande personalen i olika anställningskategorier 2013