Fortsatt färre nybörjare i högskolan

För fjärde läsåret i rad minskar antalet nya studenter vid svenska universitet och högskolor. Läsåret 2013/14 tog lärosätena emot närmare 88 000 studenter som började studera för första gången, en minskning med tre procent jämfört med förra läsåret.

Minskning med 18 procent sedan 2009/10

Sedan toppåret 2009/10 är det en minskning med 18 procent eller drygt 19 000 studenter. Även preliminära siffror för höstterminen 2014 pekar på att minskningen fortsätter.

Läsåret 2013/14 började 87 700 nya studenter att studera vid svenska universitet och högskolor.

Läsåret 2013/14 minskade antalet nybörjare med 3 procent och sedan toppåret 2009/10 har antalet nybörjare minskat med 18 procent eller 19 400.

Preliminära uppgifter för hösten 2014 visar att minskningen fortsätter.

Utvalt diagram

Antal nybörjare i högskoleutbildning läsåren 2004/05-2013/14:

Antal nybörjare i högskoleutbildning läsåren 2004/05-2013/14