Intresset för lärarutbildningen ökar

Allt fler söker till lärarutbildningen, men söktrycket skiljer sig åt mellan de olika inriktningarna. Grundlärare årskurs 4-6 och ämneslärare årskurs 7-9 har svårt att locka till sig studenter. Överlägset populärast är förskollärare där inte ens hälften av de sökande fick en plats.

Sedan den nya lärarutbildningen startade hösten 2011 har antalet behöriga förstahandssökande ökat stadigt, från 10 000 till drygt 16 000 höstterminen 2014. Men alla inriktningar är inte lika attraktiva.

Särskilt svagt intresse är det för ämneslärare årskurs 7-9 där det över huvud taget inte är någon konkurrens om platserna, säger Fredrik Svensson, utredare på UKÄ.

Även fler antagna och nybörjare

Av de 16 000 sökande höstterminen 2014 blev 11 300 studenter antagna. Men de studenter som blir antagna börjar inte nödvändigtvis på utbildningen. Det mest centrala måttet är därför hur många som faktiskt registrerar sig och börjar studera. Bland de 11 300 antagna var det till sist bara 9 400 studenter som började på någon av inriktningarna. Det är dock en ökning med nio procent jämfört med förra hösten.

Många söker till förskollärare

På förskollärarutbildningen som hade flest sökande, 6 200, var glappet mellan sökande och antagna störst – knappt 3 000 kom in.

Det råder brist på flera kategorier av lärare i Sverige, bland annat förskollärare, och det är därför angeläget att det utbildas fler lärare med rätt kompetens.

– Utbildningar med ett lågt söktryck kan inte enkelt byggas ut med fler platser eftersom intresset inte är tillräckligt stort och det helt enkelt saknas sökande, säger Fredrik Svensson.

Utvalda diagram

Behöriga förstahandssökande, antagna och nybörjare till lärarutbildningarna ht 2014 uppdelat på examen.

Nybörjaruppgifterna är preliminära.

Söktrycket till de nya lärarutbildningarna uppdelat på inriktning från ht 2011 till ht 2014

Antal registrerade nybörjare på de olika lärarutbildningarna från ht 1995 till ht 2014.

Uppgifterna för ht 2014 är preliminära.

Registrerade nybörjare på de olika lärarutbildningarna från ht 1995 till ht 2014

Behöriga förstahandssökande, antagna och nybörjare på de nya lärarutbildningarna ht 2014 uppdelat på examen.

Nybörjaruppgifterna är preliminära.

Behöriga förstahandssökande, antagna och nybörjare på de nya lärarutbildningarna ht 2014 uppdelat på examen

UKÄ kommer att publicera en serie analyser om lärarutbildningen. I början av nästa år kommer man till exempel att titta närmare på vilka ämnen lärarstudenterna väljer samt hur många som tar ut en lärarexamen.