Prognos för 2014: 2 000 färre studenter i högskolan

För fjärde året i rad väntas antalet studenter att minska i högskolan. Universiteten och högskolorna räknar med 287 200 helårsstudenter under år 2014, en nedgång med 2 000 studenter. Det visar UKÄ:s sammanställning av lärosätenas prognoser.

Lärosäten anpassar sig till minskade anslag

Nedgången handlar inte om att färre söker sig till högskolan, utan att universiteten och högskolorna anpassar utbildningsutbudet efter minskade anslag de kommande åren, säger Keili Saluveer, utredare på UKÄ.

Ändå räknar två tredjedelar av lärosätena med att ha fler helårsstudenter än de har ekonomiskt utrymme för. De kommer alltså att överskrida sina anslag för 2014.

UKÄ har sammanställt drygt 30 universitets och högskolors prognoser över antalet helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå 2014. Enligt prognoserna beräknas antalet studenter bli 287 200, en minskning med 2 000 jämfört med förra året. Det innebär att minskningen fortsätter, men i långsammare takt än 2012 och 2013 då antalet minskade med 11 500 respektive 6 500.

Här sker de största förändringarna:

Gymnastik- och idrottshögskolan beräknas stå för den i relativa tal största minskningen, nio procent. Därefter följer Högskolan i Gävle, sex procent, samt Luleå tekniska universitet och Södertörns högskola som räknar med en nedgång på fem procent.

De äldre universiteten tror på en mindre negativ utveckling av antalet studenter än de mer nya universiteten och högskolorna.

Samtliga konstnärliga högskolor räknar däremot med fler studenter under 2014.

Utvalt diagram

Antalet helårsstudenter vid statliga lärosäten

Antalet helårsstudenter vid statliga lärosäten 2003-2013

Diagrammet visar antalet helårsstudenter vid statliga lärosäten (exklusive Försvarshögskolan och SLU) samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping 2003-2013 samt prognos för 2014, och de samlade takbeloppen samt utfall av HST och HPR 2003-2013 samt prognos för 2014.