Unga i storstadslänen mest studiebenägna

Högskolestudier är populärast bland ungdomar i Stockholms län och Uppsala län. Här har nästan varannan 24-åring påbörjat högskolestudier, jämfört med till exempel 35 procent bland ungdomarna i Jämtland.

Stora regionala skillnader

De regionala skillnaderna i landet är mycket stora. Hur många som väljer högskolestudier har ett starkt samband med hur många i kommunens befolkning som har en högskoleutbildning. Universiteten och högskolorna har ett viktigt uppdrag att bredda rekryteringen, säger Harriet Wallberg, universitetskansler och chef för UKÄ.

UKÄ har kartlagt hur många av landets ungdomar som har gått vidare till högskolan. Närmare 44 procent av 24-åringarna (årskullen 1989) hade påbörjat högskolestudier under 2013. I topp ligger Stockholms län och Uppsala län där nära hälften av 24-åringarna har gått vidare till högskolan, 49 respektive 47 procent. Strax därefter ligger Skåne län och Västra Götalands län med 45 procent. Jämtlands och Norrbottens län ligger i botten med andelar på 35 och 38 procent.

Skillnader mellan kommuner ofta slående

Jämför man kommuner istället för län är skillnaderna än mer slående. Som tidigare år toppas listan av stockholmskommunen Danderyd där fler än 8 av 10 hade börjat studera, följt av Lidingö, 71 procent, och skånekommunen Lomma, 69 procent. Kommunen med minst studiebenägna ungdomar är Bjuv i Skåne, där bara 23 procent av 24-åringarna börjat studera. Det visar att det är stora skillnader även mellan kommunerna i samma län. Även i Heby i Uppland samt Åsele i Västerbotten är det få, 23 procent, som börjat på högskolan.

Fler kvinnor än män studerar på högskolor och universitet

Det är fortfarande betydligt fler kvinnor än män som läser vidare på högskolan.

Mer än hälften av de 24-åriga kvinnorna, men bara en dryg tredjedel av männen, har påbörjat högskolestudier. De senaste åren har könsskillnaderna minskat något men den regionala variationen är fortsatt mycket stor. I endast sex av Sveriges 290 kommuner är det en högre andel män än kvinnor som börjat studera vid 24 års ålder: Burlöv, Bjurholm, Hjo, Skinnskatteberg och Surahammar.

– Det är olyckligt att skillnaderna mellan män och kvinnor fortsatt är så stora. Det råder ingen tvekan om att det lönar sig att studera på högskolan. Åtta av tio har ett jobb kort tid efter examen, visar våra undersökningar, säger Harriet Wallberg.