Antalet sökande till högre utbildning ökade ht 2014

Inför höstterminen 2014 ökade det totala antalet sökande till utbildningar vid universitet och högskolor med två procent jämfört med höstterminen 2013.

Antalet sökande det högsta någonsin

Inför höstterminen 2014 har totalt drygt 391 000 personer sökt till utbildningar vid universitet och högskolor. Det är en ökning med 2 procent jämfört med föregående hösttermin då antalet sökande var 381 400.

Mellan 2012 och 2013 ökade antalet sökande med 7 procent och mellan 2011 och 2012 ökade antalet sökande med 3 procent. Antalet sökande har alltså fortsatt att öka inför höstterminen 2014 och antalet sökande var inför denna höst det högsta någonsin.

Ökat antal sökande till nästan alla stora yrkesexamensprogram

Till de flesta större yrkesexamensprogrammen ökade antalet förstahandssökande. Bland annat hade både läkar- och arbetsterapeutprogrammen 15 procent fler sökande jämfört med föregående hösttermin.

Antal förstahandssökande till stora yrkesexamensprogram

Utbildningsprogram

Hösten 2013

Hösten 2014

Förändring ht 13-14

Apotekare

415

443

7%

Arbetsterapeut

777

893

15%

Arkitekt

2 364

2 388

1%

Civilekonom

3 398

3 186

-6%

Civilingenjör

13 099

13 209

1%

Högskoleingenjör

6 481

6 351

-2%

Jurist

7 207

7 967

11%

Läkare

6 043

6 970

15%

Förskollärarexamen

7 619

7 457

-2%

Grundlärarexamen

4 441

5 097

15%

Yrkeslärarexamen

1 168

892

-24%

Ämneslärarexamen

5 757

6 598

15%

Psykolog

5 747

6 164

7%

Sjukgymnast

2 942

2 988

2%

Sjuksköterska

9 727

10 232

5%

Socionom

7 712

8 275

7%

Tandhygienist

1 292

1 270

-2%

Tandläkare

1 262

1 287

2%