Studenter per lärosäte

Data ur statistisk analys från UKÄ 2014-03-13 om utbildningsvolym:

Tabell:

Antal anslagsfinansierade helårsstudenter per lärosäte

Lärosäte

2012

2013

förändring, antal

förändring, %

Universitet

    

Uppsala universitet*

22 909

23 886

977

4%

Lunds universitet

27 987

27 192

-795

-3%

Göteborgs universitet

25 300

24 841

-459

-2%

Stockholms universitet

29 364

29 448

84

0%

Umeå universitet

16 387

16 051

-336

-2%

Linköpings universitet

17 708

17 779

71

0%

Karolinska institutet

5 885

6 014

129

2%

Kungl. Tekniska högskolan

12 377

11 143

-1 234

-10%

Chalmers tekniska högskola

8 565

8 945

380

4%

Luleå tekniska universitet

8 005

8 086

81

1%

Sveriges lantbruksuniversitet

3 935

3 879

-56

-1%

     

Karlstads universitet

8 241

8 106

-135

-2%

Linnéuniversitetet

14 952

14 245

-707

-5%

Örebro universitet

9 295

8 788

-507

-5%

Mittuniversitetet

7 742

7 082

-660

-9%

     

Högskolor

    

Blekinge tekniska högskola

3 731

3 034

-697

-19%

Försvarshögskolan

484

487

3

1%

Gymnastik- och idrottshögskolan

655

693

38

6%

Högskolan i Borås

5 869

5 719

-150

-3%

Högskolan Dalarna

6 201

5 950

-251

-4%

Högskolan på Gotland**

2 142

878

-1 264

-59%

Högskolan i Gävle

6 021

5 961

-60

-1%

Högskolan i Halmstad

5 234

5 113

-121

-2%

Högskolan i Jönköping

8 004

7 350

-654

-8%

Högskolan Kristianstad

5 307

5 030

-277

-5%

Högskolan i Skövde

4 294

4 066

-228

-5%

Högskolan Väst

4 893

5 050

157

3%

Malmö högskola

12 393

12 578

185

1%

Mälardalens högskola

7 724

7 371

-353

-5%

Södertörns högskola

6 687

6 984

297

4%

     

Konstnärliga högskolor

    

Dans- och cirkushögskolan

154

167

13

8%

Konstfack

614

659

45

7%

Kungl. Konsthögskolan

211

199

-12

-6%

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

638

635

-4

-1%

Operahögskolan i Stockholm

38

36

-2

-4%

Stockholms dramatiska högskola

235

231

-4

-2%

     

Totalt

300 181

293 676

-6 505

-2%

*) Uppsala universitet inkluderar från och med 1 juli 2013 verksamheten vid Högskolan på Gotland **) Avser 1 juni-30 juni 2013. Från och med 1 juli 2013 ingår verksamheten i Uppsala universitet