Inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildningen

Inför hösten 2013 sökte 20 procent fler till lärarutbildningen än hösten innan. Men många av de antagna valde att aldrig påbörja studierna. Det visar statistik från UKÄ. Vår analys ger en heltäckande bild för sökande, nybörjare, examinerade samt tillgång och efterfrågan på lärare.

Det finns inte ett tillräckligt stort intresse bland presumtiva studenter för att kunna förse skolan med så många lärare som behövs. Det gäller framför allt förskollärare och matematik- och NO-lärare i årskurs 7-9 och på gymnasiet, säger universitetskansler Lars Haikola.

Knappt hälften av de förstahandssökande påbörjar lärarstudier

Nästan 19 000 personer sökte till de nya lärarprogrammen inför höstterminen 2013, en ökning med 20 procent. Men precis som bland sökande till andra utbildningar är inte alla behöriga. En fjärdedel av de sökande till lärarprogrammen var inte behöriga. Bland dem som blev antagna var det dessutom tio procent som aldrig påbörjade studierna. Av de 19 000 förstahandssökande var det alltså till slut knappt hälften som började studera. Det betyder att antalet nya lärarstudenter är i stort sett på samma nivå som förra hösten. Den kraftiga ökningen av antal sökande var alltså ingen garanti för fler nybörjare på lärarprogrammen.

Kvinnorna i majoritet

Bland nybörjarna på lärarprogrammen är kvinnorna i fortsatt majoritet, 75 procent. Ju yngre elever programmet är inriktat mot, desto större övervikt av kvinnor. Så har det sett ut under lång tid.

Nybörjare ht 2012 och ht 2013 (preliminära uppgifter)

Program mot

Hösten 2012

Hösten 2013

Förändring

Förskollärarexamen

2 460

2 541

3 %

Grundlärarexamen

2 644

2 646

0 %

Ämneslärarexamen

3 052

3 233

6 %

Yrkeslärarexamen

453

438

-3 %

Lärarexamen(gamla)

668

504

-25 %

 

9 277

9 362

1 %

Utvalda diagram

Utvecklingen av antalet nybörjare på lärarexamensprogram läsåren 2001/02-2012/13:

Utvecklingen av antalet nybörjare på lärarexamensprogram läsåren 2001/02-2012/13

Antal examina från lärarutbildningen de senaste tio åren:

Antal examina från lärarutbildningen de senaste tio åren.

Antal lärarexamina fördelade på andel kvinnor respektive män:

Antal lärarexamina fördelade på andel kvinnor respektive män