Fortsatt färre nybörjare i högskolan 2012/13

Läsåret 2012/13 började 90 400 nya studenter att studera vid svenska universitet och högskolor. Det var en liten minskning – med en procent – jämfört läsåret innan. Men för tredje året i rad fortsätter nybörjartalen att minska. Sedan toppåret 2009/10 har antalet nybörjare minskat med nära 17 000 eller 16 procent.

Fristående kurser tappar studenter

Trots att allt färre börjar studera på högskolan ökar ändå antalet nybörjare på programutbildningar. Det är framför allt fristående kurser som tappar studenter.

Det är tydligt att universiteten och högskolorna prioriterar sina programutbildningar när de har minskat på antalet platser för att anpassa sig efter förändrade ekonomiska förutsättningar.

Rekordmånga sökande, men färre platser

Höstterminen 2013, till och med den 15 oktober, började knappt 68 000 nya studenter i högskolan. Det innebär en minskning för tredje året i rad. Som UKÄ tidigare rapporterat om handlar det inte om ett minskande intresse för högskolestudier. Tvärtom är det rekordmånga sökande, men universiteten och högskolorna har dragit ner på antalet platser för att anpassa sig efter förändrade ekonomiska förutsättningar.

Det är framför allt nybörjarstudenter på fristående kurser som minskar. Däremot ökar antalet nybörjare på nästan alla program. Trenden fortsätter alltså mot att studenter läser allt mer programutbildningar och i mindre utsträckning fristående kurser. Bland yrkesexamensprogrammen ökar specialistsjuksköterskeprogrammen mest, med 11 procent. Även utbildningarna till sjuksköterska, ämneslärare samt högskole- och civilingenjör ökar, med mellan fem och åtta procent vardera. På bara några få yrkesutbildningar minskar antalet nybörjare, bland annat på jurist- och socionomprogrammen.

Masterprogram populära

Masterprogrammen är fortsatt populära. Hösten 2013 ökar antalet nybörjare med 15 procent jämfört med förra höstterminen. Även magisteprogrammen ökar relativt mycket, med nio procent.

Antal nybörjare i högskoleutbildning läsåren 2002/03-2012/13:

Antal nybörjare i högskoleutbildning läsåren 2002/03-2012/13


Antal nybörjare på de stora yrkesexamensprogrammen läsåren 2011/12 och 2012/13:

Program mot *

Hösten 2012

Hösten 2013

Förändring

Civilingenjörsexamen

6 964

7 297

+ 5%

Sjuksköterskeexamen

2 615

2 735

+ 5%

Högskoleingenjörsexamen

4 227

4 547

+ 8%

Socionomexamen

1 700

1 602

- 6%

Specialistsjuksköterskeexamen

1 625

1 808

+ 11%

Civilekonomexamen

1 915

1 341

- 30%

Juristexamen

1 202

1 185

- 1%

Läkarexamen

816

835

+ 2%

    
Lärarexamina, totalt

9 277

9 362

+ 1%

Förskollärarexamen

2 460

2 541

+ 3%

Grundlärarexamen

2 644

2 646

0%

Yrkeslärarexamen

453

438

- 3%

Ämneslärarexamen

3 052

3 233

+ 6%

Lärarexamen

668

504

- 25%

* Yrkesexamensprogram med fler än 1 000 nybörjare och lärarexamensprogram ingår i tabellen.