Studenternas prestationsgrad 2010/11

De senaste åren har studenterna på högskolan tagit allt färre av de poäng de varit registrerade för. Men nu visar en ny analys att den nedåtgående trenden har stannat av. Ett undantag är fristående kurser på distans där prestationsgraden fortsätter att sjunka.

Prestationsgrad: I vilken omfattning studenter tar de högskolepoäng de varit registrerade för. Om en student tar alla sina registrerade poäng är prestationsgraden 100 procent.

Läsåret 2010/11 tog helårsstudenterna totalt sett 79 procent av de poäng de varit registrerade för inom fyra terminer, vilket är något högre än läsåret innan. Det betyder att för första gången på flera år sjunker inte prestationsgraden. Den nedåtgående trenden verkar därmed ha upphört, åtminstone tillfälligt.

Fristående kurser på distans sticker ut. De står fortfarande för den allra lägsta prestationsgraden och den har dessutom fortsatt att sjunka även det senaste läsåret. Prestationsgraden bland distansstudenter är betydligt lägre jämfört med campusstudenter.

Sjukgymnaststudenter i topp

Programstudenter tar sina poäng i betydligt högre grad än studenter som läser fristående kurser. På yrkesexamensprogrammen var prestationsgraden 89 procent, vilket kan jämföras med bara 63 procent på fristående kurser. Allra högst var den för studenter på sjukgymnastprogrammen där studenterna tog 97 procent av de poäng som de var registrerade för. Därefter följer utbildningarna till tandläkare, läkare, arbetsterapeut, psykolog och sjuksköterska, med prestationsgrader mellan 95 och 96 procent. För alla dessa yrken krävs en legitimation, där avklarade poäng är avgörande för att få ut en examen och därmed kunna arbeta inom yrket.

Stora skillnader mellan lärosätena

Om man jämför prestationsgraden på fristående distanskurser, den studieform där studenterna tar minst poäng, ser man stora skillnader mellan lärosätena.

Inom juridik-samhällsvetenskap och humaniora-teologi, som helt dominerar distansutbudet, ligger Karlstads universitet och Högskolan i Gävle ligger i topp, med en prestationsgrad på 58 respektive 57 procent. I botten ligger Högskolan i Jönköping, 24 procent, följt av Stockholms universitet och Linköpings universitet, 36 procent.

Utvalda diagram

Prestationsgrad läsåren 2004/05-2010/11:

Prestationsgrad läsåren 2004/05-2010/11

Prestationsgrad för helårsstudenter läsåren 2004/05-2010/11 uppdelat på kön. Notera den kapade skalan på y-axeln.

Prestationsgrader inom olika studieformer:

Prestationsgrader inom olika studieformer

Prestationsgrad för helårsstudenter läsåren 2004/05-2010/11 uppdelat på studieform. Notera den kapade skalan på y-axeln.

Prestationsgrad på fristående kurser på distans:

Prestationsgrad på fristående kurser på distans

Prestationsgrad för helårsstudenter på fristående kurser på distans läsåren 2004/05-2010/11 uppdelat på kön. Notera den kapade skalan på y-axeln.