Prognos för 2013: fortsatt färre helårsstudenter

Enligt lärosätenas prognoser beräknas antalet helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå uppgå till 293 000 år 2013. Detta innebär en minskning med 3 000 jämfört med 2012. Även på lite längre sikt bedömer universiteten och högskolorna att det blir en fortsatt minskning av antalet helårsstudenter.

En minskning med 3 000 helårsstudenter

Enligt lärosätenas prognoser blir antalet helårsstudenter 292 700 år 2013, en minskning
med 3 000 jämfört med 2012. Detta innebär att minskningen av antalet helårsstudenter
förväntas fortsätta, men i långsammare takt än 2012 då antalet helårsstudenter minskade
med 11 500.

Det faktiska antalet helårsstudenter vid statliga lärosäten samt prognos för antal helårsstudenter 2013-2107:

Det faktiska antalet helårsstudenter vid statliga lärosäten

Exklusive Försvarshögskolan och SLU samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping

UKÄ har tagit del av de prognoser som statliga universitet och högskolor (förutom Försvarshögskolan och SLU som inte har takbelopp) samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping lämnat till regeringskansliet i oktober 2013. Prognoserna innehåller de beräknade studentvolymerna på grundnivå och avancerad nivå 2013-2017 samt beräkningar av hur stor del av takbeloppen som kommer att komma till användning 2013 och fram till 2017.