Kommunerna där flest ungdomar väljer högskolestudier

Nästan 44 procent av 24-åringarna har påbörjat högskolestudier. Men valet att studera vidare på högskolan påverkas i hög grad av var i landet man bor. Det är även fortfarande långt fler kvinnor än män som går vidare till högskolan.

44 procent av 24-åringarna valde att börja studera

UKÄ har kartlagt hur många av landets ungdomar som har gått vidare till högskolan. Av dem som fyllde 24 år under 2012, det vill säga årskullen 1988, har 44 procent börjat studera.

Intresset för högskolestudier varierar dock stort beroende på län och kommun. I topp ligger Stockholms län och Uppsala län där nära hälften av 24-åringarna har gått vidare till högskolan. Därefter följer Skåne län med en andel på 45 procent. Gotland, Jämtland och Södermanland ligger i botten med 37 procent.

Stora geografiska skillnader

Jämför man kommuner istället för län är skillnaderna än mer slående. I topp ligger Danderyds kommun, där 79 procent av 24-åringarna har börjat på högskolan. Därefter följer Lidingö och Lund, 75 respektive 71 procent.

Kommunerna med minst studiebenägna ungdomar är Norberg, Älvdalen och Ljusnarsberg, där andelarna ligger mellan 17 och 20 procent. Hur många som söker sig till högskolan har ett starkt samband med hur många i kommunens befolkning som har en högskoleutbildning.

Inom många län varierar det även stort mellan de olika kommunerna i länet. I till exempel Skåne län har 71 procent av ungdomarna i Lund börjat på högskolan, medan andelen i Bjuv i samma län är 27 procent.

Hälften av kvinnorna väljer högskolestudier

Mer än hälften av de 24-åriga kvinnorna, men bara en dryg tredjedel av männen, har påbörjat högskolestudier. Men det skiljer sig åt i landet och i vissa kommuner är det en ganska jämn fördelning. I endast fem kommuner är det en högre andel män än kvinnor som börjat studera vid 24 års ålder: Nykvarn, Hällefors, Bjurholm, Hjo och Ovanåker.

Utvalda diagram

Andel som påbörjat högskolestudier senast vid 19, 21 och 24 års ålder, fördelat efter årskullar:

Andel som påbörjat högskolestudier senast vid 19, 21 och 24 års ålder, fördelat efter årskullar

Andel män och kvinnor födda 1988 som påbörjat högskolestudier senast vid 24 års ålder:

Andel män och kvinnor födda 1988 som påbörjat högskolestudier senast vid 24 års ålder