Fler betalande studenter hösten 2012

När studieavgifterna infördes i Sverige hösten 2011 minskade antalet nya utomeuropeiska freemover-studenter drastiskt. Hösten 2012 har dock denna grupp studenter ökat, men fortfarande är dessa studenter betydligt färre än innan studieavgifterna infördes.

Drastisk minskning när avgifterna infördes

Hösten 2011 infördes studieavgifter i Sverige för freemover-studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz, så kallade tredjeländer. När avgifterna infördes minskade antalet nya utomeuropeiska freemover-studenter med nästan 80 procent.

Hösten 2012 ökade dock antalet betalande studenter med 19 procent, men trots ökningen är de fortfarande avsevärt färre än innan avgiftsinförandet. Samtidigt har antalet europeiska freemover-studenter mer än fördubblats. Den geografiska mångfalden på högskolan blir därmed allt mindre.

Freeemover: Studenten har ordnat sina studier på egen hand och inte via ett utbytesprogram. Utbytesstudenter berörs alltså inte av avgifterna. Det finns även en liten grupp bland de utomeuropeiska freemover-studenterna som inte behöver betala studieavgift, till exempel de som har en stark anknytning till Sverige.

Hösten 2010, ett år innan införandet av studieavgifter, började 7 600 freemovers från tredjeland att studera i Sverige. När avgifterna infördes ett år senare sjönk antalet med 6 000 till 1 600, en nedgång på 79 procent. Hösten 2012 ökade dock antalet betalande studenter med 19 procent, men antalsmässigt handlar det bara om 235 studenter.

En europeisk dominans

Däremot har antalet europeiska freemover-studenter, som inte berörs av avgifter, ökat med mer än 60 procent sedan hösten 2010. Den geografiska mångfalden på svenska universitet och högskolor blir därmed allt mindre och vi går mot en europeisk dominans.

Lärosätena har framför allt tappat studenter från Kina, Iran, Pakistan, Indien och Bangladesh. I samband med införandet av studieavgifter infördes statliga stipendieprogram riktade till studieavgiftsskyldiga studenter, bland annat ett stipendieprogram riktat till studenter från länder som Sverige har ett långsiktigt utvecklingssamarbete med, bland annat Bangladesh, Etiopien, Kenya och Tanzania. Trots detta har antalet studenter från dessa länder minskat med över 80 procent.

UKÄ har, vid publiceringen av denna analys, ännu inga uppgifter om antalet betalande studenter för 2013.

Antal nya inresande studenter per världsdel:

Antal nya inresande studenter per världsdel