Många yrkesexamens­program ökar kraftigt ht 2013

Fler än någonsin har sökt till högskolan inför höstterminen 2013. Antalet sökande ökar till nästan alla program. De största ökningarna står arbetsterapeut- och förskollärarprogrammen för.

UKÄ har sammanställt antalet sökande till de större yrkesexamensprogrammen inför höstterminen 2013. Störst ökning står arbetsterapeut- och lärarprogrammen för, 40 respektive 20 procent. Även utbildningarna till apotekare, tandhygienist, högskoleingenjör, socionom och jurist ökar kraftigt, mellan 10 och 16 procent.

Rekordmånga sökande till högskolan

Totalt har 381 400 personer sökt till högskolan till hösten vilket är en rekordsiffra och en ökning med nästan sju procent jämfört med förra höstterminen. Universitetskansler Lars Haikola ser ett tydligt samband med arbetsmarknadsläget.

– Söktrycket till högskolan är i hög grad beroende av läget på arbetsmarknaden. Det framgår av det ökade antalet ansökningar i år. Det är intressant att det framför allt är intresset för yrkesexamensprogram som ökar. Sedan några år har examina på generella program växt och blivit fler än examina på yrkesprogram. Årets ansökningssiffror kan innebära ett trendbrott – att yrkesutbildningar åter blir den största gruppen. Jag tycker att det är särskilt glädjande att intresset för lärarutbildningen ökar, säger Lars Haikola.

Två yrkesexamensprogram har minskat antal sökande

Bara två yrkesexamensprogram tappar sökande; arkitekt och civilekonom.

– Ekonomutbildningar utgör dock ett särskilt område, där det pågår ombalanseringar i utbildningsutbudet mellan yrkesprogram och generella program, säger Lars Haikola.

Antal förstahandssökande till yrkesexamensprogram:

Program

Hösten 2012

Hösten 2013

Förändring

Apotekare

358

415

16 %

Arbetsterapeut

556

777

40 %

Arkitekt

2 451

2 364

-4 %

Civilingenjör

12 226

13 099

7 %

Civilekonom

5 507

3 398

-38 %

Högskoleingenjör

5 785

6 481

12 %

Jurist

6 531

7 207

10 %

Läkare

5 824

6 043

4 %

Förskollärarexamen

5 835

7 619

31 %

Grundlärarexamen

3 994

4 441

11 %

Yrkeslärarexamen

991

1 168

18 %

Ämneslärarexamen

5 000

5 757

15 %

Lärarprogram totalt

15 827

19 012

20 %

Psykolog

5 446

5 747

6 %

Sjukgymnast

2 689

2 942

9 %

Sjuksköterska

9 597

9 727

1 %

Socionom

6 934

7 712

11 %

Tandhygienist

1 111

1 292

16 %

Tandläkare

1 183

1 262

7 %