Fortsatt många examina i högskolan läsåret 2011/12

Närmare 70 000 examina utfärdades i högskolan läsåret 2011/12. Det innebär att antalet examina ligger kvar på en historiskt hög nivå.

Generella examina ökade – yrkesexamina minskad

Antalet generella examina ökade för fjärde läsåret i rad medan antalet yrkesexamina minskade. Bland yrkesexamina minskade framför allt antalet lärarexamina kraftigt.

Läsåret 2011/12 utfärdades nästan 70 000 examina i högskolan och antalet personer som examinerades uppgick till närmare 59 000. Det innebär att antalet examina och examinerade var fortsatt högt jämfört med tidigare läsår.

En viss minskning skedde visserligen jämfört med läsåret 2010/11 – som var ett rekordår med mer än 71 000 utfärdade examina och nästan 61 000 examinerade personer – men då är den efterrapportering av examina som brukar ske året därpå medräknad för läsåret 2010/11.

Utfärdade examina och examinerade individer:

Utfärdade examina och examinerade individer, 2011/12

Fler generella examina — färre yrkesexamina:

Fler generella examina —  färre yrkesexamina

Att antalet utfärdade examina är fler än antalet examinerade personer beror på att vissa studenter avlägger mer än en examen under samma läsår. Det rör sig vanligen om en generell examen parallellt med en yrkesexamen.